Dit is de molen van de Tzummarumer Miedpolder, afgebroken in 1942.
De man op de foto is mogelijk Klaas Siderius, die de molen van 1913 tot 1938 bemaalde.
De boerderij op de achtergrond is in 1968 afgebra nd.

Durk Posthumus uit Huins heeft voor de verongelukte molen dezelfde oplossing waarbij hij aantekent dat het artikel van Popke Timmermans was.
Ook het achtkant met zelfzwichting brengt hij thuis als de molen van de Tzummarumer Miedpolder onder Tzummarum, ca. 1,5 km. ten Zuiden van het dorp.
Posthumus; " In 1845 werd de Tzummarumer Zuiderpolder opgericht, groot ca. 302 ha. en bemalen door een tweetal molens.
In 1912 werd de polder samen met 2 naburige polders omgezet in een waterschap, met als naam 'De Tzummarumer Miedpolder'.
De tweede molen werd in 1914 buiten gebruik gesteld en afgebroken omdat de afgebeelde molen goed in staat was om de gehele polder te bemalen.
In 1910 werd Klaas Siderius als molenaar benoemd.
Hij kwam van de molen van de Kolthofpolder ofwel "De Westerbuurster Polder.
Klaas Siderius is molenaar geweest van 1910 tot in 1941.
In 1942 is de molen vervangen door een elektrisch gemaal.
De afbraak vond plaats in een week met veel mist zodat weinigen het hebben gezien.
De molenaarswoning bestaat nog maar is onherkenbaar veranderd.
De boerderij rechts op de foto is na de sloop van de molen door hooibroei afgebrand.
Het achtkant van de molen was voorzien van een verticale, houten bekleding, de kap was gedekt met riet en de lange spruit lag voor het asrad.

Uit kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole en de Vereniging Gild Fryske Mounders.