1979 Het leger heeft geholpen om de melk weg te brengen naar Dronrijp.