De foto is van voor hemelvaartsdag 1966.
Op het varkenshok zit nog een puntdak en dat is op die hemelvaartsdag door een windhoos van het hok getild.
Die windhoos heeft alleen bij ons huisgehouden en niet bij Van der Schaar, Bierema en Omke Libbe Veenstra.
Ook van het rieten dak van de schuur vlogen hele stukken de lucht in.
Bertus Jepma, toen 7 jaar, onze hond Tommie en de kippen vlogen meters door de lucht.
Het was een uur of half vier, want we zetten net de koeien op stal om ze te melken.
Durk hield zich op de been door een arm om de hals van een koe te slaan.
Ette Talsma heeft later een nieuw schuin dak op het hok gezet.
Naast het varkenshok was een slootje waar de varkens altijd heerlijk in lagen als het warm was.
In het hok was een kippenhok boven de varkens.
Het kippenhok had een "hinneljedder" naar buiten.
Voor het varkenshok ligt onze moestuin.
Dat was altijd een bron van ergernis, want als de schapen of de geiten n keer losbraken was de hele tuin weer kaal.
We hebben zelden wat van onze moestuin gegeten.
Voor het huis is de bleek, die toen ook nog echt als bleek gebruikt werd.
Er ligt was te drogen.
Achter de schuur is de kuilbult te zien.
Daarnaast lag de strontbult.
Voor de kuilbult stond een oude bestelwagen van Wasserij De Bleek waar we altijd in speelden.
De dobbe is helemaal volgegroeid met riet.
Rond de moestuin was een sloot waar we een stukje van hadden afgedamd.
Daar hielden we kikkers, visjes, salamanders, jonge eendjes enzovoort.
bron: Durk Hoekstra, Bertus Jepma en Tineke Sijbesma.