Bargereed

De Bargereed was een bestaand pad dat op de oude kadasterkaarten hieral wordt vermeld.