Het molenhuisje met electrisch gemaal.

De boerderij van de familie v.d.Schaar had stemrecht , maar geen bijzondere benaming. Oostelijk van deze boerderij op “It Terpke” heeft vroeger nog een naamloze stemgerechtigde boerderij gestaan.