Haije Douwes Westra als postbesteller in de winter van 1947 in de Mieden.

De vrouw op de foto is Trijntje Marra en zij neemt een brief in ontvangst van de postbode.
Trijntje Marra (nu: Trijntje Beintema-Marra) is de dochter van Wietse Marra en Jeltje Marra-Hemstra die toen in de Mieden en later in de Smidssteech woonden.
Trijntje Beintema-Marra is nu ruim tachtig jaar en woont in Leeuwarden.