Dit zijn Gatze Bleeker enzijn zoon Gerlof bezig met de koeien te melken.