Kammingadammen 5. Familie A v.d.Schaar. Voorheen woonde hier de familie Ale Hoekstra en daarvoor Siebren v.d.Schaar.

Deze boerderij is een vroegeren stemplaats en heette “Camminga-State”, deze naam Is ontleend aan door de heer P.B.Winsemius te Leeuwarden samengesteld rapport over de stemgerechtigde boerderijen.