Sinds 1899 woont hier de fam.v/d Schaar.

Boerderij in Mieden bij Tzummarum door broei (?) afgebrand.

Vannacht tegen vier uur is de boederij van de familie P.A.v.d.Schaar in de Tzummarumer Mieden volledig afgebrand. Als vermoedelijke oorzaak van de brand wordt hooibroei genoemd.. Er was reeds in het hooi gewerkt om broeihaarden te verwijderen. De brand werd vanmorgen om vijf minuten voor vier door een van de kinderen van de heer Van der Schaar ontdekt. De boer zelf was met zijn vrouw voor vakantie naar Nunspeet. Alleen de vijf kinderen van het echtpaar in de leeftijd van zeventien tot 25 jaar waren thuis. Een van hen ontdekte door de rook in zijn slaapkamer de brand. Het vuur was toen al overgeslagen naar het woongedeelte van de boederij. In de boerderij bevond zich nog al wat antiek,waarvan een deel naar buiten gebracht kon worden. De brandweren van Sexbierum en Minnertsga kwamen in actie om het vuur te bestrijden, doch zij hadden geen kans meer. De boerderij is het eigendom van de rooms-katholieke parochie te Warga. Uit de l.c. van 8 juli 1968

TE KOOP Tegen billijken prijs soliede BRIK met SPIEGELRUITEN en een oude TILBURY. S v.d.SCHAAR, TZUMMARUM uit de l.c. van 13-12-1926.