Westerbuorren 34.
Deze boerderij van de fam.v.d.Laan is gebouwd door Pieter Piers Blanksma in 1881. Hiervoor stond op deze plek een huis met koestal en braakhok,waarschijnlijk hetzelfde hok dat nu nog achter de stjelp staat. Pieter Piers woonde er al voordat het werd veranderd in een stjelp, hij had een paar hectare land, Daarnaast was hij arbeider bij zijn vader Pier Hayes Blanksma, die boer was op de boerderij waar nu Roel Blanksma woont, maar destijds stond die boerderij iets oostelijker. Pier Hayes stierf in 1881 en de boerderij werd verkocht aan Hiddinga die er in 1882 een nieuwe boerderij liet bouwen. Pieter Piers erfde een deel en liet toen de stjelp zetten van deels tweede hans materiaal. In 1884 stierf Pieter en werd Harm, zijn zoon op 19 jarige leeftijd boer en woonde er met zijn moeder en zusje. Zijn zusje Arentje Pieters stierf in 1890 aan t.b. op latere leeftijd trouwde Harm met Hieke Blanksma , Een zeventien jaar jongere zus van Hieke. Sipkje Haima trouwde met Cornelis Jans v.d. Laan van de zeedijk onder Wijnaldum en zij kwamen in 1927 op de stjelp te wonen,ze kregen een zoon Jan,deze nam in 1959 de boerderij over. In 1994 stopte hij met de melkerij en verhuisde hij in 2001 naar Westerbuorren 5. Op de stjelp woont nu zijn zoon Sipke Jan.

De meeste teksten uit deze map komen van Jan van der Laan en Geertje Reitsma- Hogerhuis 2000.