2de is Hiltje Geertsma de Vries rechts Freerk Jaarsma en Akke Jaarsma-Swart.