foto: W.L.2012

De hier over de Oosterbierumervaart gelegen brug wordt "Taniapijp"genoemd.
Vermoedelijk zal deze naam afgeleid zijn van de eigennaam "Tania", welke naam voorkomt onder de bewoners van stemgerechtigde boerderijen.
Aan deze weg ligt het gehucht "de Bjusse", waartoe ook wordt gerekend de boerderij, bewoond door de fam. Hettinga.
De "Bjusse"zal een verklarende naam zijn voor het laag gelegen en vroeger waterrijk land.
Hieraan is gelegen de "Kloosterhoeve".