Deze kaart is ooit gekocht en verzonden door Adriaan Nestelaar 1917-1918 directeur van de gasfabriek.

Rond 1900 was hier eigenlijk nog niets.
Op de foto is er nu al veel veranderd.