Wapenafbeelding uit het wapenboek “Nederlandse Heraldiek, voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten”, door de NV. Koffie Hag mij (een publicatie uit november 1924).
Dit is het wapen van Poppe van Roorda (anti Spaansch) van Tzummarum, een tak van een zeer oud en machtig geslacht, aldus genoemd naar het oude stamhuis.