Nr. 15: bewoond door Klaas en Catrien van der Kuur-Ennema met hun kinderen Trinus Jan en Tjerk.
Eerder: de ouders van Klaas, Sjoerd en Johanna van der Kuur-Harkema, fam.Harkema, mevr Bosma.
Gebouwd door Jan Siderius.
In dit huis hebben veel meisjes uit het dorp naailes gehad.

Nr. 17: bewoond door Lieuwe en Pietie Heeringa-Bakker.
Eerder bewoond door: Jan Abes Hiemstra, fam.Hansma, fam.Sape Kasma.

Westerbuorren 19:
de dhr. Karel de Vries.
Vorige bewoners: Johannes en Sietske de Vries-Kolthof, Bavius Span en Griet, Fam. K.P. Bonnema.
Gebouwd door G.Herrema.