Westerbuorren 4-6.
Voor 2000 bewoond door Siebren en Rosalie van der Zwaag.
Een dubbele bewoning Durk Stienstra, Siebren Stienstra, fam.D.Klaver, Geertje en Durk Dijkstra en mevr. H.Blanksma-Haima.