Op de foto: Jeugd 9-9-1999.
Achterste rij: Hilbert de Vries, Maaike Talsma, Tynke Talsma en Nynke Doutje de Vries met Sipke Bouma.
Voorste rij: Pietie de Vries met Janna Wildeboer en Sita Talsma met Anna Martha Wildeboer.
Kinderen die ontbreken op de foto.
Fokke de Vries, Hessel Dijkstra, Sijbren Dijkstra, Ieke Dijkstra, Redze Bouma.

Geschiedenis: en bewoners Kleasterwei.
De Kleasterwei ligt ten Noordwesten van het dorp.
De straat heette vroeger "de grintweg"richting naar Oosterbierum.
In 1850 is er een molen met huis gebouwd op de plek van het huidige Pension Poortstra (Kleasterwei 18).
De naam van de Molen was "Windlust, het type molen was een korenpelmolen.
De eerste molenaar van 1850 - 1883 was B.Tijmstra, van 1883 - 1907 B.v.d.weg en zn.
In 1906 vond een verbouwing plaats.
Het huis bestaat dan uit drie gedeelten: woonhuis, molen en knechtenhuis.
In +1915 is de molen afgebrand.
In het knechtenhuis woont nu de fam. Dijkstra (nr. l6).
Daarna is gebouwd het huis en gasfabriek (1911).
Tot nu toe zijn er in totaal 15 huizen/boerderijen en een kantoor gebouwd aan de Kleasterwei.
De laatste in 1989, het huis van Sjoerd en Tineke Talsma, nr. 4.

Ligging: De straat (weg) ligt buiten het dorp, midden in het veld.
Langs de weg ligt de Oosterbierumervaart en vanaf deze vaart, richting zeedijk de Fiskersfeart.
Nu ligt er een duiker onder de weg, maar vroeger was er een brug.
Tegenwoordig gaat de handel over de weg, maar vroeger ging die over het water.
De bieten, aardappelen en kolen (groenten) gingen per schip.
Tegenover de weg liggen de landerijen van Jan v.d.Laan en Zoon.
Hier lopen ook schapen op.
Het is een prachtig landelijk uitzicht.
De ijsbaan ligt ook aan de weg.
Deze wordt verhuurd aan Rein Postumus voor schapenweide.
Voorheen aan Sietse Jansen.
In strenge winters is er veel ijspret te zien en kun je meegenieten van de muziek.