Thiem Reitsma en Grietje Blok ± 1955.
Grietje was± 27 jaar als huishoudster bij Thiem in huis.