Tennisvereniging “Opinoo”

In de oorlog 40-45 werd het Nut tijdelijk eigenaar van een tennisbaan.
Wat was het geval, in de oorlog werd er een tennisclub opgericht genaamd “Opinoo” betekenis hiervan is “opgericht in de oorlog”.
Een tennisbaan ontstond door vrijgevigheid van de fam. M.Hiddinga, die een stuk land beschikbaar stelde en het uitgeven van renteloze aandelen.
De tennisclub had geen rechtspersoonlijk beleid en het Nut wel, zodat de tennisbaan op naam van het Nut kwam te staan, in onderling overleg.
Het was een betonnen baan aan de Roordemaleane.

Op de foto v.r.n.l:achterste rij Leo Vogels,Harm van der Hoeh is later geëmigreerd,Siet Swart,Jan Santema en Goffe Jensma.
middelste rij: Minne Jensma, Tine Vogels,Dirk de Jong en Tinie Keuning.
voorste rij: Jentje de Jong en Sjoerd H. Postma.