foto w.l. 2010.

Bewoners Hegesyl uit dorpskrantje sept-oct. 2000.

Hegesylsterwei 1b.
Hoewel Pylger en Aly Miedema- Aartsma (beide 80+) geen oudtzummarumers zijn, wonen ze hier toch al bijna 61 jaar.
De eerste 35 jaar hebben zij op de boerderij aan de Hegesyl gewoond (Houwerdastate) en op nummer 1b wonen ze ook al weer 26 jaar.
Vroeger was dit een tamelijk stille weg, maar nu is hier erg druk.
Het huis in 1974 gebouwd en ze wonen hier erg graag.
Hobby’s van dhr.Miedema zijn: puzzelen en tuinieren, van mevr. Miedema schilderen en gedichten schrijven, maar voor beide geld dat de leeftijd hen dit bemoeilijkt.
Kinderen en ook kleinkinderen zijn al lang volwassen, inmiddels hebben zij al 8 achterkleinkinderen.

Hegesylsterwei 5.
Jaap de jong (51) en Tineke Kroon (24), Jaap werkt als technisch assistent bij Van Leer (Leopack) in Franeker.
Als hobby,s heeft hij tuinieren, schaatsen, skeeleren, zwemmen, fitness en computeren.
Tineke is afgestudeerd in de psychologie.
Op dit moment studeert ze geneeskunde in Groningen.
Haar hobby,s zijn : fitness, tennis, lezen en auto’s.
In nov. 1983 zijn ze hier komen wonen.
Het huis moest eerst grondig worden opgeknapt, er stonden alleen nog maar een paar muren, de rest was allemaal vernield.
Tot nu toe wonen ze hier met heel veel plezier.

Hegesylsterwei 7.
Piet (56 en Tjittie (54) Miedema- Smid wonen en werken hier.
Zij hebben op “Houwerda-State” een veehouderijbedrijf (koeien/schapen) en ook akkerbouw.
Deze boerderij is al meer dan twee eeuwen oud.
Piet is hier geboren en getogen en Tjittie woont hier ook al weer 26 jaar.
De eerste 7 jaar hebben ze op nummer 12 gewoond, daar zijn ook hun 3 kinderen geboren; 2 dochters en een zoon.
Marga woont met haar gezin in Witmarsum, Alida met haar gezin in Hoogkerk en Ger met zijn gezin op nummer 7a en werkt tevens op de boerderij.
De Hegesylsterwei is volgens hen genoemd naar de brug “De Hege Syl”.
De brug is in de loop der jaren enkele malen verplaatst.
Lang geleden was er een Syl (afwateringsluis) om het water uit de Riedstroom te keren.
De vaart langs de weg was destijds belangrijk voor Tzummarum voor aan en afvoer van vele producten.
Piet en Tjittie vinden het jammer dat de vaart nu verwaarloosd wordt, hij zou een functie kunnen hebben voor recreatievaart en misschien nog een bouwproject “wonen aan het water”te Tzummarum.

Hegesylsterwei 7a.
In de zomer van 1996 is hier een nieuwe bedrijfswoning gebouwd.
In de herfst van dat jaar zijn daar Ger (29), Tineke (30) en Jordy (5) Miedema komen wonen.
Op 28 September 1997 en 28 september 1998 zijn er nog twee jongens bij gekomen ( Jarno Ger en Wessel).
Inmiddels zijn er plannen om in mei 2000 naar Canada te verhuizen.

Hegesylsterwei 9
Hier wonen Jan en At Anema.
De boerderij is reeds ca. 80 jaar eigendom van 5 generaties Anema.
Het huis , dat nu voor de schuur staat, is in 1872 gebouwd.
Daarvoor stond er een meer langgerekt huis voor.
Dit is nog te zien op een schilderij dat bij hen in de gang hangt.
Jan is op de boerderij geboren en de drie kinderen Hanneke, Sipke Jane en Johan zijn er ook groot gebracht.
Zij hebben zich sinds enige jaren elders met hun gezin gevestigd.
In 1990 hebben Jan en At het roer omgegooid en zich in de recreatie gestort met als gevolg dat ’s zomers vele toeristen één of meerdere dagen te gast op de boerderij zijn.
Het woord Hegesylsterwei is volgens Jan ontstaan uit het Nederlandse Houwerda zijl oftewel Hogesyl, wat Hoge sluis betekent.
Deze sluis beschermde toentertijd het achterliggend land (Mieden) tegen overtollig water.
De tegenwoordige brug over de vaart lag vroeger ca. 70 meter zuidelijker.
De weg is in de zestiger jaren gerenoveerd.
De meeste bochten zijn er toen uitgehaald en de weg is breder gemaakt.
Eind jaren zeventig is het fietspad er langs gekomen wat zeker nodig was i.v.m. het toenemende verkeer.

Hegesylsterwei 10
Hans Tischler (59) en Mieke Tischler-Wijnands (56).
Zij hebben 2 kinderen, Dominique (32) en Hans jr.(27) die beide niet meer thuis wonen.
Hans sr. Was chef-kok van beroep maar na een motorongeluk nu verplicht in de Vut.
Zijn hobby’s zijn doe-het-zelven, computeren en fotograferen (dit laatste moet vooral zijn kleinzoon ontgelden).
Hobby’s van Mieke zijn ’s winters lezen en handwerken en ’s zomers tuinieren.
In 1995 zijn zij in dit huis komen wonen.
Na veel tijd te hebben gestoken in het opknappen van het huis is alles nu naar de zin.
Zij genieten van het prachtige uitzicht; nog nooit zoveel mooie regenbogen gezien.

Hegesylsterwei 12

Hegesylsterwei 16
Deze boerderij dateert uit 1906; in dit jaar is door Wigle M. Anema op 11 jarige leeftijd de eerste steen gelegd.
Sindsdien heeft dit bedrijf verschillende bewoners gekend.
Sinds 1988 wonen hier Arjan (36) en Petra (34) en Iris (6) van der Zee-Middelbrink.
Arjan en Petra zijn beide afkomstig uit de omgeving van Steenwijk.
Dus veengrond gewend en werken op kleigrond vraagt wel een andere benadering.
Maar vanaf het begin af aan voelen zij zich prima thuis op de Friese klei, hoewel Petra (tuinontwerpster) het in het begin hier wel wat kaal vond, maar ze zegt nu: “wat is het hier toch lekker ruim”.
Ook Iris heeft het hier reuze naar haar zin en gaat ook met plezier naar de Nije M.J. Tamsmaskoalle waar zij nu in groep 3 zit.