Het huis op de foto staat aan de Kleasterwei nr.14, waar Jan en Bregtje Pasma gewoond hebben.
Wypkje Pasma woonde bij haar ouders en bleef hier ook na het overlijden van haar ouders wonen tot ze in de jaren negentig verhuisde naar Nij Bethan´e.
Uit de kadastrale gegevens blijkt dat ze dit huis hebben laten bouwen omstreeks 1924-25.