1 Op deze plek woonde vroeger het geslacht Roorda en werd vroeger de "Roordama-plaats genoemd . Nu bewoond door de fam.Jouke Spoelstra ,Jouke zijn grootvader ook Jouke kocht dit pand van Dirk de melkrijder