Houwerda State rond 1930.

De boerderij werd op 7 okt. 1882 publiek verkocht.
Dit gebeurde in de herberg van Nieuwland te Tzummarum.
Koper werd Joh. Terpstra.
Joh. Terpstra is jong overleden.
Zijn vrouw J.Terpstra-Miedema heeft er nog gewoond tot 1930.
Daarna is het woongedeelte verbouwd.

Bron: fam.Miedema.