Gasaanleg op de oude buurt te Sexbierum rond 1921.
In de deur Bet Brandsma, daarbij Lieuwe Jantsje met Johannes Brandsma op de arm.
Een gasfitter uit Tzummarum, Jan Bloksma met alpino en chef-opzichter met de fiets.