Kleasterwei 10:

Libbe, 90 jaar en Atje Veenstra, 88 jaar.
Samen hebben ze 22 jaar op de Kleasterwei gewoond.
Libbe zijn hobby's: beesten verzorgen.
At haar hobby's zijn: breien, ziekenbezoek.
Het huis is gebouwd in 1912. De vorige eigenaar was fam. Douwe Zwager.

Kleasterwei 11:

geen bewoner, eigenaar Jac. de Vries.
Huis gebouwd in 1912. Vorige eigenaar: Pieter en letje de Vries.

Kleasterwei 12:

mevr. J.Bergveld, huis gebouwd in 1912.