foto W.L.2010.

De middelste woning is Nr.32: Jacob en Ingrid Terpstra-Looyenga.
Eerder bewoond door de ouders van Jacob: Jappie en Hannie Terpstra- Haarsma, fam. Oosterhof, fam. Visser, fam. de Haan.
Gebouwd door IJnze de Boer.