Kleasterwei 6

Woning van fam. Vechter, directeur gasfabriek. kinderen: Noortje en Heleen.
Wally Kolthof heeft hier ook nog gewoond, en later Jan F.Bouma (35) en Rixt Bouma-Bruinsma (32) met Sipke (1) en Redze (1 maand).
Jan F. is mede-eigenaar van Bouwbedrijf Hiemstra en Rixt is administratief medewerkster eveneens bij Bouwbedrijf Hiemstra.
Ze wonen hier sinds februari 1997.
Voorheen heeft Jaap Hiemstra hier gewoond.
Ze zijn hier komen wonen omdat het werk dit met zich meebracht.
Het bevalt hen hier prima.
Ruim huis en grote tuin.
Het huis en het bedrijfspand, waar tegenwoordig Bouwbedrijf Hiemstra is gevestigd, was voorheen een gasfabriek.
De fabriek (gasfabrlek Barradeel) is 10 november 1911 in bedrijf genomen.
In 1911 is tevens een dienstwoning voor de gasmeester gebouwd.
Gas werd geleverd aan Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum en Minnertga.
Tot aan de samenvoeging van de Friese gasbedrijven in de NV Frigas in 1973 is het Gasbedrijf Banadeel een zelfstandige NV gebleven, met zowel particuliere als overheidsaandeelhouders.
Na de overgang op aardgas ( 1954) is het gebouw verbouwd in opdracht van Nv Gasfabriek Barradeel.
Sinds 1978 is bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum B.V. hier gevestigd.