Omgewaaide watermolen ,,De Bjusse”.
In de Kolthofpolder, deze molen van het type Monnikmolen zonder stelling was gebouwd in 1870.