Molen die gestaan heeft tussen Tzummarum en Dongjum achter de boerderij waar vorheen de familie De Koning was gehuisvest.
In de oorlogstijd was dit vele jaren de boerderij van Wiggele Anema.
En nu van Arjen v.d.Zee.
In het molenaarshuisje woonde van 1943-1949 de familie Oeds Sijbesma.
In het huisje zaten in de oorlog onderduikers,die zich bij de razzia,s wel in de molen schuil hielden.
De ondergrondse verbleef er ook enige weken,vlak voor het einde van de oorlog.