Terug

Oude benaming: Houwerda-zijl of Hooge tille.

Houwerdazijl

Tot in de late Middeleeuwen waren wegen over land vooral in de winter vaak onbegaanbaar en dus was men voor het merendeel op waterwegen aangewezen, die ook belangrijk waren voor de ontwikkeling van de dorpen.
Oosterbierum had via de natuurlijke waterloop (de vroegere slenk) een grote verbinding met Tzummarum.
Men neemt aan dat in de 13de eeuw, maar mogelijk reeds in de twaalfde eeuw, de vaart werd gegraven van Tzummarum over Houwerdazijl naar de Ried wat een belangrijk vaarwater was en er dus een aansluiting was op de gegraven vaart Franeker naar de Ried.
Bron Jelle Cramer Oosterbierum 1980