Barradeel-30 December 1910 De raad der gemeente heeft aan de maatschappij tot bouw en exploitatie van Gemeentebedrijven te Utrecht,concessie verleend voor de oprichting eener gasfabriek en levering van steenkoolgas in de dorpen Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum en eventueel ook Firdgum.