Persoon op de fiets met als achtergrond de Gasfabriek in Tzummarum.
Vermoedelijk is de fietser Jelte Dirk van der Zee of zijn broer Klaas Dirk van der Zee.

Informatiebron Doet Draijer-Terpstra.