De Dútse bouwmasters hiene efkes tiid foar in foto doet de bou fan it gasfabriek oan'e Easterbierumerdyk klear wie yn 1911