Hooikist voor de kleine kindertjes

Onlangs,toen het nieuwe gebouw van het Groene Kruis te Tzummarum werd geopend en het ter bezichtiging open stond, vielen velen een houten kist,met een glazen deksel op.
Het is een ouderwetse couveuse waarvan de ouderdom op veertig jaar word geschat.
In de kist ligt op een houten tussenbodem een matrasje.
Daaronder staan op de eigenlijke bodem een paar warmwaterkruiken en een bakje om er natte sponzen (voor het vochtigheidsgehalte) in te doen.
Een klein “schoorsteentje” is bestemd voor de afvoer van de uitademingslucht van de babies, die in deze couveuse om zo te zeggen “in de watten “ worden gelegd.
Hoewel de couveuse ouderwets is en wel sterk afsteekt bij de moderne isolettes,wordt het exemplaar uit Tzummarum zonodig nog wel gebruikt voor babies die te vroeg geboren zijn of om andere redenen extra zorg behoeven,want dit systeem werkt prima.
De foto toont deze-om het wat oneerbiedig te zeggen—“hooikist voor kleine kindertjes “ met opgeschoven Luikjes,teneinde de kruiken en het bakje te laten zien.
Een ander opvallend object in dit consultatiebureau te Tzummarum was een juweeltje van een inhaleringsapparaat,een Duits product van porselijn.
Dit apparaat is wel tachtig jaar oud.

Uit de l.c. 24 febr. 1965.