Van rechts naar links:
Eerste huis = Melkboer Geertsma
Deel tweede huis = bedrijfsruimte Geertsma
Deel tweede huis (met die ramen) + vierkante bouwsel = huis Cees (Kees?) en Engeltje Hoekstra
Derde huis = Wub ..... (wij weten haar achternaam niet).
Ze was baakster in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw.
Dit huis staat voor het huis, waar Hans Bruinsma woonde.

Daarna komt de brug over de doorgang van de vaart naar het Dok en links daarvan zie je heel goed de spoorbrug.

F. en M. H.

TERUG NAAR TOEN

Foto van de Kleasterwei, toen nog Easterbierrumerdyk genoemd.
Dateert van het begin van de dertiger jaren.
Gezin Geertsma, dat zich in 1928 vestigde in Tzummarum vanuit de Dongeradelen, heeft gewoond in het huis op de hoek.
Geertsma had er een kruidenierswinkel en als melkboer ventte hij in Tzummarum en omgeving.
Dit alles gebeurde op de bakfiets.
De Geertsma's woonden nog niet zo lang in het hoekhuis, waar voorheen Bauke Lyklema, een aardappelkoopman woonde, toen de weg in 1935 moest worden verbreed en er ruimte moest worden gemaakt.
Hierdoor kregen ze een nieuw huis met kruidenierszaak, dat wat meer ruimte overliet voor het verkeer.
Naast de Geertsma,s woonden Ulbe en Jantje Prosje (in de inham, nog net te zien op de foto)
Daarnaast woonden Bauke en Tsjitske Wielinga.
Bauke was een gardenier en had bij huis een "bths" waar hii een stuk of wat koeien hield.
Dan kwam Klaas Terpstra.
Achter het huis woonden nog twee weduwen en daar weer achter het huis waar nu Hans Bruinsma woont.
Op de achtergrond zien we nog de gasfabriek.

infornatie: Fokke en Hiltje de Vries-Geertsma.