Westerbuorren 8.
Voor 2000 bewoond door Doeke en Christine Stienstra-Bandsma.
Vorige bewoners: fam.D.v.d.Burg, mevr. Kasma, fam.Meijer, fam.Gerrit Terpstra.

Westerbuorren 10. Voor 2000 bewoond door Johannes en Siep Spoelstra-Vogel.
Vorige bewoners: T.Memerda en huishoudster Anna Terpstra, en Jackele de Beer met huishoudster.
Dit was vroeger een stelpboerderij, maar door brand verwoest, het is later een dubbele woning geworden.
(zie voor de brand nr.481).