Westerbuorren 2 a.
Voor 2000 bewoond door Jappie en Hannie Terpstra-Haagsma.
Voorheen het Groene Kruisgebouw gebouwd in 1965.
Dit is door het Groene Kruis afgestoten in 1995.

Oprichting Vereniging “Groene Kruis”

Op 19 April 1917 werd ten huize van S.Castelein te Tzummarum opgericht een Vereniging “Het Groene Kruis” omvattende Tjummarum-Firdgum en Klooster Lidlum.

Opgeheven

Op 31 December 1993 is deze Vereniging opgeheven en is opgegaan in De Stichting Kruiswerk Friesland Noord.
De grote uitleen is op 1 Januari 1994 overgegaan naar het centraal magazijn te Leeuwarden.