Het Hynderspul aan de Hegesylsterwei (foto 1683 en 1872) daar woonden mijn Pake en Beppe en natuurlijk mijn vader, broers en zusters ook.
Het is het meest linkse huis op de foto.
Een kleine stal en wat schuurtjes.
Mijn vader is daar niet geboren.
Maar wanneer mijn Pake en Beppe (Wiebe en Joukje de Haan )er zijn gaan wonen weet ik niet!
Ik kwam er als kind graag.
Toen Pake en Beppe overleden zijn is omke Roel de Haan (vrijgezelle zoon) er blijven wonen.
Later kwam daarbij in wonen Moike Tine weduwe van Omke Sietse de Haan(ook zoon).
Aldus Tabe de Haan.

Het “Hynstespul”,
Deze naam is na 1900 hieraan gegeven, omdat hier paarden voor consumptie werden geslacht, deze plaats had vroeger stemrecht. De “Hynstespulbręge wordt ook wel Jan Klazens Tille genoemd, naar een vroegere bewoner welke ook het onderhoud van de brug had.

De Notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal Donderdag 2 Dec. 1920 s’avonds 6 uur, bij Miedema te Tzummarum , provisioneel verkoopen:
Drie woningen met schuurtjes, stallingen, hokken en bouwland, gelegen nabij Tzummarum ten westen van de vaart van Tzummarum naar Franeker, tezamen groot 99.43 A, in huur bij M.Velzen, W.Terpstra en S.F.Talsma.
Te veilen in 5 perceelen.
arch. L.c.