In de tuin van de familie v.d.Zee staat een 12 stammige beuk. Bij nader onderzoek welk een paar jaar terug gedaan is blijkt dit een zeer zeldzame zogenaamde 12 apostelen boom te zijn en komt voort uit de Christelijke symboliek, Vooral in het zuiden van het land en in Belgie kwam je ze wel meer tegen. Er werd een plantgat gemaakt waar 12 jonge lotelingen in werden geplaatst, dezen groeiden dan doorelkaar heen ,dit waren dan de 12 apostelen Vaak werd er ook nog een enkele beuk geplant die Jezus voorstelde. Zelf heb ik vermoedelijk ook een zelfde boom ontdekt en wel op de oude begraafplaats in Dokkum. Dit word nog onderzocht. Wietse.