Voor de deur staan Pier en Bet Kolthof.

16 Het rechter gedeelte is gebouwd in 1875,en het linker gedeelte in 1914.
Voor dit huis heeft een molen gestaan Windlust-Mourik.
Stond achter pension Poortstra,
daarvoor was het een loonbedrijf.

Kleasterwei 16:

S.Dijkstra, 38 jaar, loonwerker. M.Dijkstra-Machiela,36 jaar.
H.Dijkstra,17 jaar,AOC BBL groen, hovenier.
S.Dijkstra, 13 jaar, scholier AMS, J.Dijkstra, 11 iaar, scholier de Flambou".
Ze zijn hier komen wonen op23 februari 1990.
Een klein gezellig oud huisje met een voorgeschiedenis waar plaats is voor dieren en natuurlijk een stukje vrijheid.
De woning is het voormalig knechtenhuis bij de molen, geb. 1906.
Er is een koopakte van 8-2-1913 waarin staat dat op de datum: 8-2-1913 in de herberg van Miedema te Tjummarum door Anne Tadema notaris te St,Jacobiparochie per inschrijving voor de percelen, de aanvaarding kan plaats hebben op 12-5-1913.
Het te verkopen onroerend goed bestaat uit: ene koren-pelmolen "Windlust"genaamd met huizing, hokken, grond en erf, benevens een perceeltje weiland, gelegen dicht bij de grintweg en de vaart naar Oosterbierum onder Tjummarum.
Koper 8-2-1913 Jacob Oenes Kolfthof.
18-12-1931 : Pier Kolthof.
22-8-1968: Klaas Kuiken 23-2-1990:
Simon Dijkstra.