Schilderij van voor 1870.

Vermoedelijk is dit schilderij destijds door een rondreizende schilder gemaakt op eikenhout (paneel) zonder initialen.
In vroegere jaren kwam dit wel meer voor.
In de Camstra-State Firdgum was destijds ook eenzelfde soort schilderij.

De redactie.