Kleasterwei 15: situatie 9-9-1999.

Cor en Tine Jansen.
Zijn hier komen wonen in 1979.