Vroeger had het Wapen ook nog een hotel functie dit in verband met het lokaal spoor, vele handelsreizigers overnachten in het Wapen, na de oorlog is dit veranderd.
Om een geschikte cafébaas te vinden, werd een advertentie geplaatst: uit vele sollicitanten werd de familie J.v.d.Lei uit Berlikum gekozen, huur f.40,- per week.
De taak van het bestuur veranderde helemaal.
Tot die tijd was men gewend een paar culturele avonden te verzorgen, plus een tentoonstelling van floralia, nu kwam het verhuren en het onderhoud van het café hier nog bij, niet zo’n eenvoudige zaak bleek in de loop van de tijd.
De bibliotheek deed praktisch geen dienst meer, de openbare leeszaal was opgericht, de boeken uit de Nutsbibliotheek gingen naar het rusthuis, waar ze in dank werden aanvaard.
In aug. 1960 moest er al weer een nieuwe huurder komen, zoon Marten v.d.Lei, voelde niks voor het cafévak.
Uit vele sollicitaties werden gekozen de fam. Fr. Broekstra, de grote zaal werd in die tijd verbouwd, er werd een nieuwe nooduitgang gemaakt enz.
In 1962 overleed de heer Broekstra plotseling, het café werd voortgezet door mevr. Broekstra en de kinderen.
In 1962 , 100 jaar bestaan van het Nut, groot feest.
Burgemeester Duker, van de Gemeente Barradeel bood een boek aan gebonden in leer, dit boek behoorde vroeger toe aan meester Zuur, jarenlang hoofd van de lagere school in Tzummarum, dit boek bevatte alle namen van kinderen die de school hadden bezocht.
De heer Zuur was jarenlang bestuurslid van het Nut.
Mevr. Zijlstra uit Sexbierum sprak namens de zuster verenigingen uit Sexbierum en Minnertsga.
Enige jaren is er een samenwerkingsverband geweest van deze 3 Nutverenigingen.
Ds. Plantinga sprak namens het dorp, de heer S.Santema namens oud bestuursleden, gezelschap Tetman de Vries trad op met “Omke Doeke komt út de hoeke”.
Een groot bal besloot deze feestelijke dag.
Begin ’64 opzegging van de huur door de fam. Broekstra, weer een opgave voor het bestuur om een geschikte kandidaat te vinden.
In 1e instantie lukte dit, maar deze fam. trok zich op het laatst terug, een goede raad was duur.
Gelukkig was de fam. K.P.Bonnema bereid om als om als tijdelijk huurder dienst te doen.
Bonnema kende het pand, het vak en zijn publiek uit Tzummarum.
Bonnema bleef van 1 mei ’64 tot 1 nov. ’64 uitbater van het Wapen van Barradeel.
Ook in die periode vond er een grote verbouwing plaats.
Het bestuur had ondertussen niet stil gezeten en vond na lang zoeken een huurder voor het café, de fam. S. de Vries uit St. Annaparochie.
Geen onbekende in Tzummarum en omstreken.