Het Wapen van Barradeel

Uitbaters in de historie vanaf ca. 1865
De eerste uitbater van het “Wapen van Barradeel” was de familie Herrema, voor verdere geschiedenis over deze familie zie map Genealogie
1. fam.Herrema 1865 tot 1871
2. H. M. Stapert 1871 tot 1876
3. A.E. de Jong 1876 tot 1885
4. Tj.H. van der Werf 1885 tot 1892
5. N. Greben 1892 tot 1895
6. S. Schilstra 1895 tot 1908
7. S. Castelein 1908 tot 1921
8. J. Bok 1921 tot 1939
9. K.P. Bonnema 1939 tot 1945
10. D. Dijkstra 1945 tot 1955
11. J. van de Lei 1955 tot 1960
12. A.Broekstra-v.d Meer 1960 tot 1964
13. K.P. Bonnema 1964
14. S. de Vries 1964 tot 1969
15. J. Visser 1969 tot 1979
16. J. Jager 1979 tot 1983
17. G Bleeker/M Volbeda 1983 tot 1990
18. P van Kooten 1990 tot 1998
19. D. Oorburg 1998 tot 2000
20. N. Sijbesma 2000 tot heden.
In 1955 is “Het Wapen van Barradeel “ van Doede Dijkstra aangekocht door de “Vereniging Nut en Genoegen” en daarna steeds verpacht.