De weg die door het dorp Tzummarum naar Minnertsga en St.Jacobi Parochie leidt.