Hoe zit het met de vestiging Rotterdam?
Beheerder Dirk van Noord waakt 'midden in het havengebied' over 'het containergebeuren' van de firma waar hij in 1974 na de fusie met de MBN in dienst trad.
'In de lettercombinatie MBN was die 'N' van mijn grootvader, ook een Dirk van Noord, daar ben ik nog naar vernoemd.
Het is me met de paplepel ingegoten zogezegd'.
Er klinkt trots door in zijn stem en er is enthousiasme als hij spreekt over de transportwereld in het algemeen en de vestiging Rotterdam in het bijzonder.
'Die vestiging hier,die heb ik bij wijze van spreken zlf uitgevonden', zo zegt hj.
Komend vanuit een administratieve functie op het kantoor in Tzummarum is hij op 16 augustus 1976 naar Rotterdam getogen.
'Op een maandagmorgen ben ik in een luxewagen gestapt met wat papieren en hier gaan zitten met twee telefoonlijntjes'.
En al vindt deze Fries: 'een echte Rotterdammer moeilijk om mee te werken', ook hem is het gelukt.
Samen met Ed Sallet, medewerker sinds maart 1979, beheert hij nu hoofdzakelijk het containervervoer.
Daarnaast dient de vestiging als steunpunt voor de Friese chauffeurs, een uitrustpunt, of zoals Van Noord het noemt: 'een vooruitgeschoven post voor de jongens'.
Maar de containers, waaraan kwalitatief hoge eisen gesteld worden, zijn het belangrijkste.
Vooral de levensmiddelensector blijkt gebruik te maken van deze vorm van transport.
Er wordt vandaag de dag in de branche weliswaar meer per spoor vervoerd dan enige jaren terug het geval was, toch is Dirk van Noord optimistisch over de toekomst: 'Wij kunnen sneller werken.
Dat tijdsaspect is de kracht van het wegvervoer'.
De vestiging in een stad als Rotterdam: wereldhaven nummer n en Poort van Europa, biedt gunstige vooruitzichten, al zal er gewerkt moeten worden aan verbreding van het dienstenpakket met bulk- en volumevervoer en op- en overslagfaciliteiten.

Voor beide nevenvestigingen geldt, dat een goede, klantgerichte service voorop blijft staan, altijd, want die vormt de kracht van Althuisius, niet alleen in Tzummarum. Deventer of Rotterdam. maar overal!