Twee vestigingen

De explosieve groei van het bedrijf kwam eveneens tot uiting in de stichting van twee nieuwe vestigingen: de ene in Deventer en een tweede in Rotterdam.
De nevenvestiging in Deventer aan de Antwerpenweg 38009 is de oudste.
Zij dateert van 5 mei 1971 , terwijl de vestiging in Rotterdam op de A. Plesmanweg 87 , waar voornamelijk containervervoer wordt afgewikkeld, van 16 augustus 1976 is.
De twee bedrijfsleiders heten respectievelijk Jelle de Vies en Dirk van Noord.

Jelle de Vies, die per 1 januari van dit jaar benoemd is tot adjunct- directeur, noemt zich nog bedrijfsleider: 'Officieel met een korte 'ei', maar ik zeg wel eens met een lange.'
Begonnen als 'assistent-planner 'in Tzummarum: 'Een soort jongste bediende dus', word hij als Fries broekie voor de leeuwen gegooid bij de oprichting van de vestiging in Deventer.
Toen in 1971 een belangrijke klant van de firma Althuisius, de CVS in Sloten, de Centrale Veevoeder Fabriek, een nieuwe fabriek realiseerde in Deventer, reageerde Althuisius alert door mee te gaan.
De achterliggende gedachte daarbij was dat de centrale ligging van een dergelijke plaats van groot belang is voor een toch wel 'uit de route' liggend bedrijf als Althuisius in Tzummarum/Friesland.
Jelle de Vries: 'lk begon met drie bulkauto's, een vat olie en wat banden hier in een kantoortje in een van de opslagloodsen van de CVS.
Geen mens zou er nu meer willen zitten'.