Ook speciaal, altijd - en dat geldt voor beide partijen - is de samenwerking tussen de families Althuisius en Rinsma.
Zoals eerder vermeld had vader Jan Althuisius in de oorlog om gezondheidsredenen zijn transportbedrijf overgedaan aan een zekere Paulus Rinsma.
Bij diens oom, Wopke Rinsma. kwam Watze na de oorlog in dienst als melkrijder.
Dezelfde Wopke had twee technisch begaafde zonen: Hendik en Willem, die later in Berlikum een groot garagebedrijf oprichtten en Scania-dealer werden voor het noorden.
Ook in Drachten bezitten zij een eigen bedrijf.
'Prima vakmensen, met hart voor de zaak'. aldus Watze die sinds 1oktober 1958 alle bedrijfswagens via Berlikum betrekt.
Onlangs is alweer de tweehonderdste Scania-auto afgeleverd aan de poorten van Althuisius' bedrijf!