Een aparte plaats in dit rijtje van gehele of gedeeltelijke overnames wordt ingenomen door Leopack B.v. uit" Franeker.
Een bedrijf dat verpakkingsmateriaal, zoals 'eiertrays', produceert en daarmee veel succes boekt.
Sinds het begin van de tachtiger jaren vervoerde Althuisius met negen autoís grootvolume materiaal voor Leopack naar Frankrijk, ItaliŽ en Zweden.
Sinds 1 juli 1989 is daar het hele Benelux- vervoer bij gekomen.
De goede onderlinge verstandhouding tussen de beide bedrijven is mede tot stand gekomen door knap inspelen van de eigen technische dienst onder leiding van Leo Kuipers, op de specialistische vervoersbehoeften van het Franeker bedrijf.
Daartoe zijn speciale afzetbakken ontworpen om de omloopsnelheid van het geproduceerde materiaal te vergroten.
Een staaltje van specialistische innovatie, dat werkt voor beide kanten.