Vanuit deze positie werd hij twee jaar later, in 1961 , als bestuurslid afgevaardigd naar de NIWO: de stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie, de enige op dit gebied.
De NIWO is een semi- overheidsinstelling, waarbij alle tweeŽntwintighonderd internationale vervoerders in ons land zijn aangesloten.
In het twintig man tellende bestuur zijn vertegenwoordigers opgenomen van de vier bestaande werkgeversorganisaties (naast de NOB, zijn dat de PCB, de KNVTO en de KVO), de vakbonden FNV en CNV en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De NIWO, die evenals de NOB in Rijswijk zetelt, is voornamelijk een vergunning verlenend orgaan.
Zij geeft vergunningen uit op bilateraal en communautair niveau, maar regelt ook buiten EEG- verband, de CEMT- vergunningen.
Met slechts een onderbreking van vier jaar is Althuisius lid van deze organisatie.
Een meningsverschil over het rentabiliteitsprincipe binnen het bestaande vergunningenstelsel in 1969 liep hoog op.
Zo hoog, dat hij uit het bestuur werd gezet.
Watze: 'Ik was beledigd en heb er ook pijn van gehad, want ik had gelijk.
Oh, ik was een heethoofd, man, man. man! Dat is nu helemaal over'.
De ruzie ging ook weer over; hij kreeg zijn gelijk.
In 1973 keerde Watze Althuisius terug achter de bestuurstafel, waar hij nu namens de NOB lid van de Raad van Beheer is.
Daarnaast heeft hij als bestuurslid zitting in de CGB: de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer.
Nog even enthousiast als in zijn beginjaren zegt hij : Je moer bij blijven!
Straks mei de concurrentie in 1993 in Europa.
Wat dacht je, de ondernemers hier zitten niet stil.
Er is angst voor Nederland, dat als klein land binnen de EEG maar liefst zevenentwintig procent van de transportmarkt in handen heeft.
Wij zijn nog steeds de vrachtvaarders van Europa! Iets wat vooral de Duitsers steekt.
En het oostblok dat nu ook open ligt, dat komt er nog eens bij!
Daar moet nog alles opgebouwd worden... En Moskou is niet ver!'.
Met duidelijk genoegen en op een samenzweerderige bestuurderstoon vervolgt hij: 'De eerste kontakten zijn aI gelegd'.